EC S*Aucuparia's Isa Röd, ABY oIsa på landet.
 
Isa är nyfiken och matglad, som alla abessinier.
Hon är PK-normal samt ögonspeglad utan anmärkning,
senaste gången var 28 februari 2008 (DNA-testad PRA-bärare).
 

Sommaren 2006.