5 november 2012 föddes:
Özter, hane, ABY n 
Örnie, hane, ABY n 
Ödessa, hona, ABY n 
Öxxi, hona, ABY n 
 
Far: WW 11, SC Brunnbäckens Pedram DVM,DSM. ABY n (PK-fri och PRA-bärare)
Mor: IC S*Divina Silvestris Nova, ABY o (PK-bärare och PRA-fri)
 

Pedram


Ödessa till vänster och Öxxi till höger. 7 veckor.


Özter till vänster och Örni till höger. 7 veckor.


kattungar 5 veckor


Ödessa till vänster och Öxxi till höger.


Pojke 5 veckor.


Pojke 5 veckor.


Flicka 5 veckor.


Flicka 5 veckor.